Có thể Loài người trên trái đất là sinh vật có nền văn minh tiên tiến vượt bật trong vũ trụ

Ngày:15/03/2020  
Uviet.net (16.03.2020): Những gì bạn đã đề xuất là một trong những khả năng. Dưới đây là một vài lý thuyết khác:

1. Chúng ta là một sự bất thường: chúng ta là thực sự rất hiếm đến mức chúng ta có thể là dạng sống thông minh duy nhất trong vũ trụ này.

2. Chúng ta là những sinh vật duy nhất sống sót: có thể các dạng sống khác không thể tiến hóa và tồn tại. Hay thậm chí, những sự kiện tuyệt chủng như những sự kiện trên Trái đất chỉ là quá nhiều trong những hành tinh khác khiến không thể có bất kỳ sự sống nào tồn tại.

3. Chúng ta không có giá trị: có thể có những sinh vật cao cấp nhưng họ chỉ coi Trái đất và Con người không đáng để ghé thăm.

4. Chúng ta là người đầu tiên: cũng có thể chúng ta là dạng sống thông minh đầu tiên xuất hiện trong vũ trụ. Ai biết được, có thể chúng ta sẽ xâm chiếm các hành tinh khác một ngày nào đó?

5. Chúng ta là dạng sống dựa trên carbon duy nhất: cũng có thể là chúng ta đang tìm kím sự sống chưa đúng cách? Điều gì xảy ra nếu các dạng sống ngoài hành tinh dựa trên silicon? Hoặc điều gì xảy ra nếu họ thu hoạch năng lượng/ phát ra bức xạ theo cách mà SETI hiện không tìm kiếm?

6. Tầm nhìn vũ trụ của chúng ta chưa đủ: với kích thước rộng lớn của Vũ trụ này, chúng ta hầu như không tạo ra một vết xước nào trong việc tìm kiếm các dạng sống thông minh ngoài trái đất. Các dạng sống ngoài hành tinh có thể ở một khoảng cách quá xa vời.

Thế Anh Nguyễn