Không Quân Hoa Kỳ Công Bố Video Độc đáo Của Máy bay Ném Bom Tàng Hình B-2 Spirit

tháng 1 05, 2020