Perpetua Là nhân vật Phản diện mạnh nhất của nhóm Liên Minh Công Lý

Ngày:19/03/2020  

PERPETUA hay còn gọi là, " The MOTHER OF EVERYTHING " Mẹ của mọi thứ

\ Bản truyện Tranh \ Justice League Vol. 4 # 1 (2019)

Cô ấy có thể tự coi mình là người khác ngoài ý niệm về nhân vật phản diện, nhưng hãy để đối mặt với nó: Perpetua là nhân vật phản diện / mối đe dọa lớn nhất mà nhóm liên minh công lý phải đối mặt.

Nguồn gốc Perpetua


  • LƯU Ý: Hãy xem các chi tiết sau đây để biết đầy đủ về nhân vật tối thượng này.

 # 1. “The Hand” bàn tay đã tạo ra vũ trụ đầu tiên? Phải, đó là Perpetua.

\ Xuất xứ \ tập truyện "Green Lantern Vol. 2 # 40 (1965)"

Yessiree, "The Hand" tất cả chúng ta được dẫn dắt để tin rằng Presence đã tạo vụ nổ Big Bang, nhưng trong thực tế Perpetua là những người đã hình thành sự khởi đầu Đa vũ trụ của cô ... sự khởi đầu nguyên thủy của Prime Multiverse trong đó gần như toàn bộ DC Comics đã diễn ra trong hơn 80 năm qua.

Xem nào, Perpetua là người chịu trách nhiệm thiết lập để tạo ra Đa vũ trụ bởi nguồn phán xét "Judges of the Source". Để tạo ra Prime Multiverse, cô được trao một phần của Nguồn, bây giờ được gọi là toàn phần "Totality", được sử dụng để chế tạo mọi thứ trong đó.

Trong khi cô ấy đã cố gắng tạo ra toàn bộ đa vũ trụ trước khi cô ấy bị Phán Xét đánh giá là kẻ phản bội, cô ấy đã tạo ra vũ trụ đầu tiên tồn tại trong Prime Multiverse.

Perpetua đã tạo ra Anti-Monitor (Anti-Mater) World Forger và Monitor.

\ nguyên bản trong tập truyện \ Justice League Vol. 4 # 22 (2019)

Để bảo tồn đa vũ trụ của mình, Perpetua đã tạo ra ba người con trai chiều không gian thứ 6 sẽ duy trì mối quan hệ của Ba thế giới vật chất trong đa vũ trụ, cũng như giám sát các trách nhiệm cụ thể trong việc mở rộng đa vũ trụ. Ba người con trai, thực thể Siêu nhiên và trách nhiệm tương ứng của họ là:

Anti-Monitor (Mobius), kẻ duy trì cảnh giới của Anti-Matter (phản vật chất) và giám sát các ranh giới của đa vũ trụ.

→ The World Forger (Alpheus), người duy trì cảnh giới của Dark Matter (vật chất tối) và giám sát việc tạo ra mỗi vũ trụ.

→ Monitor (Mar Novu), người duy trì Cảnh giới của Vật chất có cực và giám sát rằng đa vũ trụ KHÔNG sẽ đi vào khủng hoảng.

Bởi vì cô ấy đã tạo ra họ, rõ ràng cô ấy cũng có quyền lực thao túng đối với họ. Ví dụ, cô ấy đã có thể hoàn nguyên Anti-Monitor thành dạng nguyên thủy "Infinite Crisis" của anh ấy ngay cả khi vận dụng toàn bộ sức mạnh của cô ấy (Totality đã từng bị phong ấn trong Tường Nguồn Source Wall cho các eons - - cùng với chính Perpetua).

#3. Perpetua - trong số tất cả các Celestials - là đáng sợ nhất.

\ Nguyên bản trong truyện \ Justice League Vol. 4 # 1 (2019)

Có vô số sự đa dạng DC, có nghĩa là đã có một lần [có lẽ *] Super Celestials vô hạn đã hình thành nên họ. Tuy nhiên, bất chấp khái niệm này, Perpetua vẫn là kẻ đáng sợ nhất và bị loại ra khỏi tất cả các Celestials vô hạn [có thể] đã tồn tại.

* LƯU Ý: Monitor tiết lộ trong một số phát hành (# 22) rằng MỘT SỐ Celestials được giao phó nhiều hơn cho một đa vũ trụ sau khi tạo ra và được The First gán sứ mệnh cho họ.

Perpetua đã tạo ra cả một đội quân để đánh bại các chủ nhân của cô ấy.
\ Origin \ Justice League Vol. 4 # 16 (2019)

Lần đầu tiên được tiết lộ trong số #16, chủng tộc nguyên thủy này là 1/2 loài người và 1/2 người sao Hỏa. Cùng với nhau, di truyền đã tạo cho những sinh vật này ngọn lửa vĩ đại và niềm đam mê "fire and passion" của con người, gắn liền với sức mạnh tuyệt đối của người sao Hỏa. Cùng nhau, điều này sẽ cho họ sinh khả năng không chỉ sống mãi mà còn chiến đấu không ngừng cho toàn bộ cuộc sống vĩnh cửu của họ. Cùng nhau, chủng tộc này đã gây sợ hãy cho những người bảo vệ vũ trụ.

Sau này chúng tôi phát hiện ra rằng một trong những khả năng Thần thánh của Perpetua, là biến đổi toàn bộ quần thể thành chủng tộc mà chúng ta khám phá được đặt tên là những Kẻ săn mồi Apex.

Toàn bộ mục đích của chủng tộc này là để chuẩn bị cho một trận chiến chống lại chính chủ nhân của Perpetua, ở đây,  là các Nguồn Phán Xét (Judges of the Source), đã được tiết lộ trong số ra truyện tranh #22.

Bạn có thể tự hỏi làm thế nào mà những kẻ săn mồi Apex có thể đánh bại các Nguồn Phán Xét (Judges of the Source)? Chà, họ có thể bởi vì trong vấn đề # 22, Perpetua tiết lộ một khả năng tiềm ẩn đằng sau Chủng loài này: nắm giữ Bảy Sức mạnh sáng Thế Bí ẩn Seven Hidden Forces of Creation về cơ bản, mỗi một trong số những Kẻ săn mồi Apex này đều có thể trở thành những sinh vật thần thánh.

Nguồn "The Source "là nguyên tắc và năng lượng nguyên thủy được sử dụng để tạo ra mọi thứ đa dạng trong DC. Chúng được cho là năng lượng toàn năng, có khả năng được sử dụng cho bất cứ điều gì nghiêm trọng.

→ Nguồn Phán Xét (Judges of the Source)

Các Phán Xét dường như là người có thẩm quyền tối cao đối với các nguồn năng lượng Nguồn, những người đã chỉ định mỗi Super Celestials để tạo ra một đa vũ trụ.
Trong vấn đề # 22 và tất cả những người khác làm theo, chúng tôi biết rằng những người duy nhất đã THỰC SỰ ngăn chặn Perpetua trong các bài hát của cô ấy và thực sự đánh bại cô ấy là Judges of the Source.

→ Super Celestials 

Super Celestials là những sinh vật tối cao được giao nhiệm vụ tạo ra vô số Đa Vụ Trụ để tồn tại trong thế giới đa dạng lớn hơn.

→  “The Totality”

Totality là một phần của Nguồn  "Source" được trao cho Perpetua và được sử dụng để tạo ra Prime Multiverse. Tuy nhiên, thay vì sử dụng rồi trả lại, Perpetua nắm giữ luôn nguồn sức mạnh này cho chính mình. Hãy xem, đây sẽ là toàn bộ sức mạnh của Perpetua.
Đối với những người tự hỏi Totality mạnh đến mức độ nào, thì về cơ bản, nó hoàn toàn hoàn thiện và thực tế vênh váo mọi thứ trong Prime Multiverse. Không phải trò đùa. Nó có thể được sử dụng để tạo ra cũng như nó có thể xóa mọi thứ và mọi thứ nó có thể làm với vũ trụ Prime Multiverse.

→ "The Seven Hidden Forces of Creation" Bảy Sức mạnh sáng Thế Bí ẩn

Bảy Sức mạnh sáng Thế Bí ẩn là lực lượng quyền năng được sử dụng để duy trì vũ trụ Prime Multiverse của Perpetua. Chúng cũng được sử dụng như một biện pháp bảo vệ cho Totality, một sự không an toàn nếu bạn muốn. Nếu bất cứ ai mở khóa/ hoặc khám phá một trong Bảy The Seven Hidden Forces of Creation, chúng sẽ mở khóa cho Toàn bộ.