Các Chiều không gian từ thấp đến cao và sự nhận biết đối với các sinh vật

Ngày:18/11/2018  
 Zcomity  (18/11/2018): Sinh vật sống trong chiều không gian cấp thấp sẽ không nhận biết sự tồn tại của các thực thể ở chiều không gian cao hơn, và cứ nối tiếp như thế. Chúng ta đang sống trong một thế giới với 3 chiều không gian " Dài, Rộng " và Cao". nếu sinh vật sống trong thế giới 2 chiều, việc cảm nhận không gian 3D là bất khả thi.

Và chính điều đó, theo nhiều chuyên gia, đó là nguyên nhân khiến chúng ta không thể thấy được chiều không gian thứ 4, hoặc bất cứ chiều không gian nào ở mức cao hơn. đầu tiên người ta biết có 3 chiều không gian sau đó có thêm một chiều không gian THỨ 4 nữa là chiều Thời gian. Tuy nhiên ngày nay nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng có ít nhất 10 chiều không gian, nhưng đại đa số chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy nó. Chúng ta sống trong không gian 3D, và bộ não của chúng ta sẽ không có cách nào để vượt qua giới hạn đó.

Đây cũng là một yếu tố lý giải chó các thế lực siêu nhiên Thần thánh , phải chăng các vị thần của chúng ta sống trong một chiều không gian cấp cao hơn.

Dark Matter là thứ vật chất tối xue6t1 hiện trong khắp vũ trụ, tuy nhiên không thể dụng chạp dược chúng như vô hình, phải chăng nó tồn tại đâu đó bên ngoài chiều không gian của chúng ta?
Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.Zcomity.com