Nguy cơ Coronavirus đang lây lan nhanh chóng ở Trung Quốc, Và một nhóm thiểu số tân Cương đang bị đe dọa nghiêm trọng

tháng 2 22, 2020