Boeing sẽ tiết lộ loại Trực Thăng trinh sát vũ trang tiên tiến vào tháng Ba

tháng 2 22, 2020