Quân đội Mỹ tiến hành thử nghiệm bắn đạn thật đầu tiên đối với hệ thống phòng thủ Iron Dome

Ngày:24/08/2021  
UvietNet (24/08/2021): Theo một bản tin dịch vụ gần đây, quân đội Mỹ và đội công nghiệp Israel đã tiến hành vụ thử nghiệm bắn đạn thật đầu tiên đối với hệ thống phòng thủ Vòm Sắt Iron Dome mới nhận được gần đây.
hệ thống phòng thủ Iron Dome

Trong một thông cáo hôm thứ Hai, Văn phòng Điều hành Chương trình Tên lửa và Không gian cho biết Quân đội Hoa Kỳ, Tổ chức Phòng thủ Tên lửa Israel (IMDO) và RAFAEL đã hoàn thành thành công cuộc thử nghiệm bắn đạn thật đối với Hệ thống Phòng thủ Vòm Sắt (IDDS-A) đầu tiên, mà Mỹ mua lại từ Israel.

IDDS-A sẽ bảo vệ các lực lượng được hỗ trợ trong các địa điểm cố định và bán cố định chống lại Tên lửa hành trình hạ âm, Hệ thống máy bay không người lái Nhóm 2 & 3 và các mối đe dọa từ Tên lửa, Pháo binh và Súng cối, cho biết trong một bản tin.
Vào tháng 8 năm 2019, Hoa Kỳ và Israel đã ký một thỏa thuận mua sắm hai khẩu đội IDDS-A để bảo vệ các lực lượng được triển khai của Hoa Kỳ trước các mối đe dọa từ trên không. Hệ thống IDDS-A được chuyển giao vào năm 2020 và đã trải qua quá trình kiểm tra nghiệm thu và đào tạo người vận hành trong những tháng qua.

Tiểu đoàn Pháo binh Phòng không (ADA) 3-43 (BN), một đơn vị trực thuộc được giao cho Lữ đoàn 11 ADA (BDE) ở Fort Bliss, TX là đơn vị đầu tiên trải qua Huấn luyện Trang bị Mới, và thực hiện các bài kiểm tra bắn đạn thật với hệ thống phòng thủ tên lửa hành trình lâm thời mới được mua. Các binh sĩ từ 3-43 ADA đã tấn công thành công tám mục tiêu thay thế tên lửa hành trình như một phần của sự kiện bắn đạn thật và kiểm tra hiệu suất phối hợp.

Lục quân Hoa Kỳ có kế hoạch sử dụng cả hai khẩu đội IDDS-A như một giải pháp phòng thủ tên lửa hành trình tạm thời, đồng thời tiếp tục có được một hệ thống Tăng cường khả năng chống cháy gián tiếp (IFPC) bền bỉ 2 (Inc2). Các biến thể trong tương lai của chương trình IFPC bao gồm các công nghệ như năng lượng định hướng, sẽ cung cấp khả năng bảo vệ quan trọng chống lại Tên lửa hành trình siêu âm, Hệ thống máy bay không người lái Nhóm 2 & 3 và các mối đe dọa từ Tên lửa, Pháo binh và Súng cối.

www.Uviet.net