Quân đội Hoa Kỳ sắp nhận được Hệ Thống Phòng Thủ Iron Dome tiên tiến đầu tiên của Israel vào tháng 12

tháng 6 16, 2020