Tại sao tên lửa TOW có dây kèm theo mỗi khi phóng vào mục tiêu?


Chỉ có rất nhiều cách mà các lệnh có thể được chuyển tiếp để điều hướng một tên lửa. Chắc chắn, các tổ lái chống Tank có thể sử dụng hướng dẫn điều khiển qua sóng vô tuyến để điều hướng một tên lửa. Nhiều tên lửa chống Tank như AT-2 của Nga trên thực tế sử dụng điều khiển vô tuyến. Tuy nhiên, sóng bộ đàm có thể dễ dàng bị kẹt hoặc bị làm nhiễu. Các nhà thiết kế tên lửa TOW đã chọn sử dụng dây đễ truyền lệnh điều khiển, bởi vì không có cách nào bạn có thể làm kẹt các lệnh hướng dẫn đi qua dây.

www.Uviet.net

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Rắn Liu Điu và con Liu Điu Chỉ có 4 chân cực độc ?

Ký hiệu viết "Trước và sau công Nguyên" B.C VÀ A.D ngoài ra còn có C.E

Hạt nhỏ nhất trong vũ trụ là gì? Còn hạt lớn nhất thì sao?

Video