Những thanh kiếm của Hela có giống với lưỡi gươm All Black Necrosword của Knull, God of Symbiotes không?

Ngày:15/08/2021  
Chúng hoàn toàn khác nhau .

Nightsword của Hela chỉ là một thanh kiếm đáng nguyền rủa, trong khi All-Black the Necrosword của Knull là symbiote đầu tiên xuất hiện từ bóng tối của Knull và được luyện hóa bằng cách sử dụng sức mạnh thần thánh của một Celestial đã bị giết.
Nightsword của Hela

Một thanh kiếm được làm từ bóng tối sống, All-Black được Knull sử dụng trong cơn thịnh nộ diệt vong của các thần bóng tối, khiến nó trở thành biệt danh của Necrosword và Godslayer, với mục đích chính của vũ khí dùng để giết chết các thần Celestials, và các thực thể vũ trụ khác, có khả năng vượt qua sự bất tử của họ và ảnh hưởng đến họ như thể họ chỉ là người phàm, gươm sát thần.
All Black Necrosword

Hơn nữa, All-Black ăn và lấy sức mạnh của nó từ máu của các vị thần mà nó giết chết, và càng nhiều vị thần bị nó giết, nó càng có thể cung cấp nhiều sức mạnh cho người sở hữu nó.
All Black Necroswordwww.Uviet.net