Quyền năng của các Celestials trong Vũ trụ Marvel mạnh đến mức nào?

Ngày:31/07/2020  

Các vị thần Khai sinh sự sống trong vũ trụ và đa vũ trụ

Nếu bạn được yêu cầu để hình dung ra một "vị thần không gian", thì họ sẽ trông giống như một người mặc áo giáp cao 2.000 feet (610 mét), nặng 260 tấn, mang vũ khí có khả năng phá hủy toàn bộ các hành tinh? Họ ảnh hưởng đến số phận của sự sống ở khắp mọi nơi trong vũ trụ thông qua thao tác di truyền cũng như hủy diệt. Dưới đây là một số quyền năng của họ:

Sức mạnh vũ trụ rộng lớn

Các Celestials có sức mạnh vũ trụ vô lượng mà dường như vô tận. Họ hoàn toàn vượt qua cấu trúc của không-thời gian thông thường và được coi là các thực thể toàn năng.

Chỉ có hai Celestaials tự mình sở hữu sức mạnh tổng hợp để phán đoán và tiêu diệt toàn bộ chủng tộc. Các Celestials cùng nhau định hình vũ trụ để tạo ra sự sống trên toàn vũ trụ và chịu trách nhiệm gián tiếp cho sự xuất hiện của Đa vũ trụ. Một Celestail thậm chí có thể bẻ cong chiếu không gian thực tại ở quy mô đủ để bỏ vào chiếc túi, đe dọa làm thay đổi toàn bộ vũ trụ.

Thật vậy, Celestials là những sinh vật cấp phổ quát thường được đặt bên cạnh các thực thể Vũ trụ khác về địa vị và sức mạnh cơ bản. Trên thực tế, Galactus được nuôi dưỡng đặc biệt tốt đã được yêu cầu để tiêu diệt Mad Celestial, thứ cho thấy mức độ sức mạnh phi thường của họ.

Bất tử

Các Celestials là những sinh vật bất tử và gần như không thể thực sự bị giết hoặc làm tổn hại. Họ có thể chịu được các tác động ở mức phá vỡ hành tinh một cách dễ dàng tuyệt đối. Thật vậy, một Celestial sở hữu sức mạnh để chống lại các cuộc tấn công từ 3 vị thần trái đất cùng lúc mà không hề hấn (bao gồm cả thần Odin và Zeus).

www.Uviet.net