Quyền năng của các Celestials trong Vũ trụ Marvel mạnh đến mức nào?

tháng 7 31, 2020