Tại sao "ong thợ xây bốn răng" Monobia quadridens có được cái tên bốn răng? Chúng có cắn không?

Ngày:14/08/2021  
Tên phân loại của chúng là Monobia quadridens. Quadri - 4, dens - dental - teeth.

Tại sao Linnaeus lại đặt cho họ cái tên này? Chúng tôi cho rằng đó là bởi vì nó có dải màu trắng viền xung quanh bụng của chúng trông giống như bốn chiếc răng trắng.

Và nếu bạn có được một bức ảnh chụp cận cảnh, bạn có thể thấy nó.
Bất cứ thứ gì có miệng đều có thể cắn. Tuy nhiên, đây là một con ong bắp cày, vì vậy nó thực sự là bộ phận khác của con vật mà bạn nên cẩn thận hơn. Chúng là một loài khá ngoan ngoãn, nhưng nếu bạn tóm được một con, bạn sẽ có thể bị nó đốt. Giống như hầu hết ong bắp cày, những con cái có một ovipositor được biến đổi để đâm xuyên kẻ thù và con mồi của chúng, đồng thời tiêm nọc độc. Cảm giác này giống như bị đốt bởi một con ong bắp cày.

Đặc biệt, những con đực của loài này có một đầu nhọn trên bụng, mặc dù chúng không có vòi trứng và chúng sẽ đâm bạn nếu bạn tóm lấy chúng. Nhưng đây chỉ là cảm giác châm chích, vì con đực không có nọc độc và không thể tiêm bất cứ thứ gì vào bạn. Con đực nhỏ hơn một chút và có một đốm trắng trên đầu.

Hãy đối xử với chúng một cách tôn trọng, và bạn sẽ không bị tổn hại gì.

www.Uviet.net