Nếu Starship mất kiểm soát trong quá trình di chuyển, thì phương pháp nào sẽ mang lại cơ hội tốt nhất để giành lại quyền kiểm soát?

Ngày:15/08/2021  
Nếu tàu Starship bị mất kiểm soát trong quá trình di chuyển bằng khoang bụng và bắt đầu nhào lộn trong bầu khí quyển, thì phương pháp nào sẽ mang lại cơ hội tốt nhất để giành lại quyền kiểm soát?

Tuy nhiên câu hỏi Ngược lại là làm thế nào nó bị mất kiểm soát: một cánh lái của nó bị đứt ra chăng?

Tình huống xấu nhất có thể là quay trong một mặt phẳng thẳng đứng với các cánh lật cũng nằm trong mặt phẳng đó nên chúng có ít quyền điều khiển. Nếu việc nâng một hoặc cả hai cánh tà ở một bên không gây ra cuộn, bạn có thể phải kích hoạt lửa cho động cơ và gimbal chúng để gây ra cuộn 90 độ. Nếu chỉ việc nâng cánh gây ra cuộn thì hãy cân bằng các cánh để chúng nằm ngang.

Dù bằng cách nào, bây giờ bạn chỉ đang nâng lên hoặc hạ xuống, với các cánh đảo gió trong luồng không khí, vì vậy bạn xoay các cánh đảo gió phía trước và phía sau một cách thích hợp để làm chậm quá trình phóng, và kết thúc theo chiều ngang (và hướng bụng xuống) và kiểm soát.

SpaceX đã thành công, họ có nhiều năm kinh nghiệm để làm tốt việc đó.
Hãy hy vọng họ đã lập trình tất cả và thử nghiệm trong mô phỏng trước khi bắt đầu biến thành hiện thực.