Người dân Ý sẽ phản ứng thế nào nếu Thành phố Vatican quyết định trở thành một phần của nước Ý?

Ngày:02/06/2021  
Vatican có kho bạc trị giá 11 tỷ Euro (13.403.830.000,00 Đô la Mỹ) và cũng kiểm soát hơn 60 tấn vàng, gấp đôi quy mô chính thức của tất cả các kho dự trữ vàng trên thế giới.

Ai đó nhìn ảnh này và nói cho tôi biết số lượng vàng mà Vatican sở hữu là không nhiều.


Tài sản của Giáo hội cũng sẽ bị đánh thuế: không có gì tốt hơn. Người dân Ý khi đó cũng sẽ trở thành chủ sở hữu của Bảo tàng Vatican và Thư viện Vatican và tất cả những vẻ đẹp khác của Thành phố Vatican.

Công dân Ý là người Công giáo nhưng hầu hết họ không tin rằng Giáo hội nên có tất cả của cải vật chất này. Việc sáp nhập sẽ là một lợi thế tốt từ quan điểm kinh tế và một lợi thế lớn từ quan điểm văn hóa. Ý đã có nguồn tài nguyên vàng khổng lồ, nhiều tài sản và một di sản văn hóa khổng lồ, nhưng việc làm giàu chỉ có thể là điều gì đó tích cực.

Tuy nhiên, điều này sẽ không bao giờ xảy ra vì Giáo hoàng sẽ không bao giờ chấp nhận sống ở nước ngoài.


Một tình huống hoàn toàn khác nếu Ý xâm lược Vatican: rất ít người Ý ủng hộ quyết định như vậy.

Mối quan hệ giữa Ý và Giáo hoàng là tốt và họ phải duy trì bền chặt như vậy.

www.Uviet.net