Zeno vs Reinhard ai sẽ thắng?

Ngày:04/03/2021  

Zeno là vị thần cai quản vũ trụ trong truyện hoạt hình SonGoku, là đấng sáng thế có quyền năng xóa toàn bộ vũ trụ bất cứ khi nào anh ta muốn và có thể xóa toàn bộ dòng thời gian cùng với Ultimate Zamasu. 

Zeno
Ảnh: thần Zeno

Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều đó, anh ta vẫn không thắng được Reinhard.

Ảnh: Reinhard hiện thân của vũ trụ

Bạn thấy Reinhard (nhân vật hư cấu) là một thực thể có khái niệm hoặc một đa vũ trụ biết đi có thể điều khiển thực tế thành bất kỳ hình thức nào mà anh ta mong muốn. Taikyoku về cơ bản là nguồn sức mạnh mà các vị thần của masadaverse có được sức mạnh của họ. Để xem Reinhard là một vị thần hadou mạnh mẽ như thế nào chỉ với một taikyoku đã có thể điều khiển đa vũ trụ vô hạn và điều khiển tạo vật theo bất cứ cách nào họ muốn. Sự khác biệt giữa một và hai taikyoku đã là không thể đo đếm được. Reinhard sở hữu 90 Taikyoku khổng lồ có thể khiến thần Hadou với một Taikyoku trông giống như thức ăn gia súc hoặc hạt quark. Ngoài ra Zeno rõ ràng bị giới hạn bởi thời gian vì chúng ta thấy các phiên bản khác nhau của anh ta trong các dòng thời gian khác nhau và Reinhard trong hình dạng Thần Hadou của anh ta xem thời gian là vô nghĩa.

Ngoài ra bạn cũng thấy ngọn giáo này

Đó là ngọn giáo của Reinhard và chỉ có người kinh hoàng nhất trong vũ trụ mới có thể sử dụng nó và Reinhard tình cờ trở thành người kinh hoàng nhất trong vũ trụ. 

ngọn giáo bách trúng

Ngọn thương này là một vũ khí khái niệm là phóng đi là không thể trượt mục tiêu, và nó có tầm bắn vô hạn và không bao giờ trượt bất kể mục tiêu đang di chuyển nhanh đến mức nào. Ngọn thương này có thể giết chết những sinh vật thậm chí không có khái niệm về cái chết hoặc có tốc độ điên cuồng và nó cũng có sức mạnh phủ định phủ nhận bất kỳ siêu năng lực nào khác, khả năng đặc biệt, rào cản hoặc bất kỳ thứ gì khác để Zeno không ngăn cản ngọn giáo.

Reinhard trên thực tế sẽ chiến thắng Zeno với ngọn giáo độc tấu