Voldemort vs Lucifer ai sẽ thắng?

Ngày:04/03/2021  

Voldemort vs Lucifer là trận chiến không tương xứng

Đây sẽ trở thành một trong những trận chiến không tương xứng lớn nhất mà tôi từng thấy. Lucifer vị chúa tể địa ngục này chỉ cần dậm chân một cái đến nỗi Voldemort thậm chí không có đủ thời gian để thốt ra một lời trước khi hắn bị xóa sổ cùng với toàn bộ câu chuyện của Harry Potter. 

Lucifer có sức mạnh của Chúa, cho phép anh ta tạo ra hình dạng cho bất cứ thứ gì theo bất cứ cách nào anh ta muốn nhưng anh ta không thể tạo ra thứ gì đó từ hư vô (chỉ có anh trai Michael của anh ta mới có thể). Về cơ bản, anh ta có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn với bản chất của chính sự sáng tạo, từ sự biến dạng thực tế đến ảnh hưởng đến phép ẩn dụ và tưởng tượng theo những cách bizzare. Lucifer chọn một điểm trống rỗng của vũ trụ rồi kích hoạt vụ nổ năng lượng và thậm chí không chớp mắt.

Trong khi đó Voldemort phải vật lộn để đánh bại một đứa trẻ bằng cây đũa phép. Chẳng có thứ gì trong câu Chuyện Harry Potter có thể làm tổn thương Lucifer chứ đừng nói đến việc đánh bại anh ta. Không có phép so sánh toán học nào có thể diễn tả sức mạnh của Lucifer vượt hơn so với Voldemort là bao nhiêu.

Vì vậy, hãy tự hỏi bản thân điều này, Ai sẽ chiến thắng một sinh vật toàn năng tối cao có thể điều khiển tất cả tạo hóa theo bất cứ cách nào anh ta muốn và có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đa vũ trụ DC hay một gã phù thủyVoldemort độc ác với cây gậy thậm chí không thể tiếp quản nổi trường học.

Lucifer Thắng.