Điều gì sẽ xảy ra nếu Buu hấp thụ Golden Frieza và Moro?

Ngày:11/03/2021  
Điều gì sẽ xảy ra nếu Buu hấp thụ Golden Frieza và Moro? Buu hắn sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức độ nào? Như các Fan Goku điều biết rõ kỹ năng đặc biệt của Buu (Ma bư), đây là một robot chất dẻo có khả ...

Zeno vs Reinhard ai sẽ thắng?

Ngày:04/03/2021  
Zeno vs Reinhard ai sẽ thắng? Zeno là vị thần cai quản vũ trụ trong truyện hoạt hình SonGoku, là đấng sáng thế có quyền năng xóa toàn bộ vũ trụ bất cứ khi nào anh ta muốn...