Tàu ngầm Ấn Độ INS Karanj sẽ được đưa vào hoạt động vào ngày 10 tháng 3

tháng 3 09, 2021