Con người đã tìm thấy bằng chứng nào về sự sống trên các hành tinh khác?

Ngày:25/03/2021  

Cùng gặp gỡ hòn đá thiên thạch ALH84001

hòn đá thiên thạch ALH84001
ALH84001 là một mảnh của Sao Hỏa, bị thổi bay khỏi bầu khí quyển sao hoả bởi một vụ va chạm của thiên thạch đã phun các mảnh của Sao Hỏa vào không gian. Một thời gian dài sau đó, nó va vào Trái đất ở Nam Cực và được các nhà khoa học nhặt được ở đó. Một thập kỷ sau, họ tìm thấy Cool Stuff ™ (những thứ thú vị) trong đó:

  • Những chiếc xúc xích đó trông rất giống vi khuẩn đã hóa thạch, chỉ có điều là nhỏ hơn. Nhỏ hơn bất cứ thứ gì được tìm thấy trên Trái đất.
  • Có cấu trúc giống như khuẩn lạc và màng sinh học trong đó.
  • Có các tinh thể magnetit trong đó, không thể phân biệt được với magnetit được sản xuất sinh học trên Trái đất.
  • Có các hydrocacbon thơm đa vòng, PAH, gần các hạt cầu magnetit, và chúng không đến từ Trái đất.
Tuy nhiên, sau đó người ta đã chứng minh rằng PAH có thể được tìm thấy trong không gian sâu mà không có sự sống, các tinh thể magnetit có thể được hình thành mà không cần sinh học, các cấu trúc giống như màng sinh học sau đó được tìm thấy có nguồn gốc vô cơ và xúc xích nhỏ quá nhỏ để chứa hệ thống của cuộc sống hiện đại.

Mặc dù các nhà khoa học đã thực sự lo lắng về nó, nhưng có lẽ không có ít vi khuẩn sao Hỏa hóa thạch trong ALH84001. Vì vậy, bằng chứng hữu hình duy nhất mà chúng ta có về sự sống trên các hành tinh khác được cho là đã bị bóc mẽ.

Giả thuyết thế giới RNA

Một hội thảo về giới hạn kích thước của vi sinh vật vào năm 1999 đã phát hiện ra rằng mặc dù vi khuẩn nano hiện đại không thể có thể tích nhỏ hơn phần bên trong của một hình cầu đường kính 250 ± 50 nm, nhưng các vi sinh vật nguyên thủy dựa trên một hệ thống polyme đơn có thể được. Họ trích dẫn ví dụ về sự sống dựa trên RNA, với các ribozyme (RNA xúc tác) thay thế các ribosome lớn hơn nhiều làm enzyme để sao chép tế bào. Các tế bào cũng không có protein và sẽ không cần dịch DNA thành mRNA. Kết quả có thể là các tế bào nhỏ như một quả cầu đường kính 50 nm. Các tế bào Thế giới RNA này là một trong những đề xuất được đưa ra để thu hẹp khoảng cách giữa hóa học phi sinh học và các tế bào hiện đại.

Các đề xuất chính mà họ đưa ra có thể giải thích cho kích thước nhỏ là:
  • Tế bào có thể co lại sau khi chết
  • Các hóa thạch có thể là tàn tích của các mảnh vỡ của các sinh vật lớn hơn
  • Chúng có thể là mầm bệnh hoặc sinh vật cộng sinh phụ thuộc vào vật chủ
  • Chúng có thể sống trong một tập hợp các tế bào nhỏ hơn không thể tự tồn tại độc lập
  • Chúng có thể dựa trên các hệ thống sinh học khác với những hệ thống mà chúng ta hiểu (chẳng hạn như tế bào Thế giới RNA).
Giả thuyết về thế giới RNA vẫn đang được xem xét, với Steven A. Benner (đáng chú ý là người đầu tiên tổng hợp một gen trong số nhiều thành tựu khác) và Paul Davies ủng hộ nó trong một chương trong cuốn sách "Biên giới của sinh vật học thiên văn" được xuất bản vào năm 2012 bởi Nhà xuất bản Đại học Cambridge, trong chương "Hướng tới một lý thuyết về cuộc sống.

Trong một thời gian sau khi nó được tìm thấy, chúng ta thực sự chẳng biết rằng nó không phải đến từ Trái đất hoặc Mặt trăng vì thành phần nguyên tố và đồng vị khác nhau, và nó khác với hầu hết các thiên thạch khác.

Trên thực tế, dấu hiệu hóa học/đồng vị gần giống nhất với một nhóm nhỏ (132 mẫu vật đã biết) của các thiên thạch.

Tuyển chọn gần gũi nhất của các thiên thạch trong nhóm này trên thực tế là các mẫu đá do những người đổ bộ Viking lấy và phân tích. Cuối cùng, họ tìm thấy các khí bị mắc kẹt trong thủy tinh được hình thành do va chạm trong các thiên thạch này, và các khí này được kết luận là phù hợp với bầu khí quyển của Sao Hỏa, bị mắc kẹt bên trong đá khi có thứ gì đó va vào Sao Hỏa và đẩy các mảnh vỡ vào không gian.

ALH84001 khác biệt so với những người anh em họ của nó bởi sự lâu đời, ở chỗ tảng đá được hình thành cách đây khoảng 4,1 tỷ năm (được đo thông qua xác định niên đại bằng phương pháp đo phóng xạ bằng cách sử dụng một số “đồng hồ” đo bức xạ khác nhau). Tuy nhiên, nó vẫn có cùng đặc điểm hóa học / đồng vị, vì vậy nó vẫn là đá trên sao Hỏa, chỉ mới được hình thành cách đây không lâu.

Ngoài ra, một cuộc kiểm tra sau đó (nhưng không có kết quả) sử dụng dữ liệu từ Mars Global Surveyor và Mars Odyssey cho thấy rằng ALH84001 không chỉ đến từ sao Hỏa, mà cụ thể là từ vùng Valles Marineris.

www.Uviet.net