Tại sao Mothra được gọi là Nữ hoàng của các Quái vật, và liệu cô ấy có quyền năng và mạnh hơn Godzilla hay không?

tháng 2 27, 2021