Tại sao Mothra được gọi là Nữ hoàng của các Quái vật, liệu rằng cô ấy có quyền năng và mạnh hơn Godzilla không?

Ngày:27/02/2021  
Tôi cho rằng bạn đang nói về MonsterVerse Mothra và MonsterVerse Godzilla. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, MonsterVerse Mothra không phải là Mothra duy nhất là Nữ hoàng của các Quái vật, Mothra đầu tiên được gọi là Nữ hoàng của Quái vật thực sự là Mothra năm 1996 từ Rebirth of Mothra. Tuy nhiên, tôi lại giả định rằng bạn đang nói về MonsterVerse:


Về cơ bản, cô được gọi là Nữ hoàng của Quái vật vì là đồng minh của Godzilla và là đồng minh thân cận nhất của anh ta. Đó là lý do tại sao, cả hai đều làm việc cùng nhau. Nhưng liệu cô ấy có mạnh hơn Godzilla? Câu trả lời là không. Cô ấy không thể so sánh với Godzilla, người được cho là Titan duy nhất có thể đánh bại Ghidorah. Mothra là một Titan mạnh mẽ, nhưng cô ấy không mạnh bằng Godzilla.

www.Uviet.net