Một ngôi sao neutron có hoàn hảo để áp dụng giả thuyết quả cầu Dyson không?

Ngày:30/08/2020  

Quả cầu Dyson (Dyson sphere) là gì?

Quả cầu Dyson là một siêu cấu trúc giả thiết bao quanh hoàn toàn một ngôi Sao và hấp thu lấy một lượng lớn năng lượng thoát ra từ nó. Tuy nhiên Sao Neutron siêu tân tinh lại khác với ngôi sao thông thường. nên việc áp dụng giả thuyết Dyson sphere sẽ là chuyện hoàn toàn khác.
quả cầu Dyson sphere

Câu trả lời là Không thể áp dụng Dyson sphere cho Sao Neutron. Mục đích của một quả cầu Dyson, như dự kiến ​​ban đầu của Dyson, là cố gắng khai thác tất cả năng lượng do một ngôi sao phát ra. Chính xác hơn, một "quả cầu" Dyson là một Dyson Swarm.
Một ngôi sao neutron phát ra rất ít năng lượng so với một ngôi sao ở dãy chính, vì vậy nó sẽ phá hỏng các điểm của quả cầu Dyson. Ngôi sao neutron thậm chí sẽ không phải là nguồn nguyên liệu tốt vì vận tốc thoát ly rất cao của nó.

Nhưng theo cách khác, Chắc chắn rằng, sóng từ trường của sao neutron có thể được sử dụng làm nguồn năng lượng, thậm chí tốt hơn nếu so với một khối nam châm. Vật liệu để xây dựng nó sẽ cần phải chịu được từ trường siêu khủng có hướng. Nhưng tôi nghĩ nếu một cấu trúc giống như quả cầu dyson được sử dụng, thì quả cầu nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều và tập trung hơn về phía các cực của sao neutron nên khả thi hơn. Với một nam châm, sẽ có nhiều trường hơn theo nhiều hướng và do đó cần phải chế tạo một thiết bị rộng lớn hơn bao phủ Sao Neutron.

Một từ trường chuyển động sẽ tạo ra một dòng điện trong kim loại, hơn thế nữa trong một chất siêu dẫn mạnh nếu có khả năng chịu được cường độ từ trường siêu khủng khiếp của Sao Neutron.

Ngoài ra, sẽ có sự biến dạng không gian thời gian gần bề mặt của sao neutron (hãy nhớ rằng nó gần giống với các đặc điểm của một lỗ đen hơn so với các ngôi sao thông thường) và vì vậy nếu một quả cầu được tạo ra với bề mặt phản xạ bên trong và một chùm của bức xạ chúng bắn vào bên trong và theo phương tiếp tuyến với bề mặt của nó, nó sẽ tăng tốc và thu năng lượng từ chuyển động quay của ngôi sao trong thời gian không gian bị bóp méo xung quanh ngôi sao và có thể là nguồn năng lượng vô hạn khi được thu hoạch từ một phần khác của quả cầu nơi bức xạ được phép thoát ly.

www.Uviet.net