Công nghệ nào có thể giúp loài người du hành liên Sao, và nó sẽ hoạt động như thế nào?

Ngày:04/08/2020  

Công nghệ Alcubierre Drive bẻ cong không gian

Nếu bạn cứ tục tăng tốc một con tàu với tốc độ 1G không đổi, bạn có thể đạt được một phần của vận tốc ánh sáng trước khi bạn không thể tăng tốc nó nhanh hơn được nữa.
Đối với những ngôi Sao gần nhất có nghĩa là bạn sẽ du hành đế đó chỉ mất vài trăm năm chứ không phải 70.000 năm khoảng cách ánh sáng nữa (thuyết tương đối, vì khi bạn di chuyển gần bằng vận tốc ánh sáng, thời gian sẽ trôi chậm lại, điều này khiến bạn du hành ở khoảng cách xa nhưng thời gian tiêu hao lại ít hơn), nó sẽ sử dụng công nghệ hiện tại. Ngoài ra còn có Alcubierre Drive.
Công nghệ di hành liên sao

Công nghệ Alcubierre Drive hoặc số liệu Alcubierre là một ý tưởng đầu cơ dựa trên một giải pháp của phương trình trường Einstein trong thuyết tương đối rộng theo đề xuất của nhà vật lý lý thuyết Miguel Alcubierre, nhờ đó một tàu vũ trụ có thể đạt được tốc độ nhanh hơn so với ánh sáng.

Trường mật độ năng lượng thấp hơn so với chân không có thể được tạo ra. Trong tiếng Anh, điều đó có nghĩa là một động cơ warp drive giống như Star Trek sẽ tự nén không gian phía trước hướng di chuyển của bạn và làm giãn rộng phần không gian phía sau. điều này giúp con tàu không gian có lợi thế di chuyển nén không gian, nhưng hiện nay chưa có ai đưa ra ý tưởng làm thế nào để nén hoặc uốn cong không gian mà không tạo ra một trường hấp dẫn khổng lồ.

www.Uviet.net