Có đúng là ánh sáng đi qua bất kỳ khoảng cách nào chỉ mất 0 giây?

Ngày:03/07/2020  
Trả lời câu hỏi: Có phải ánh sáng đi qua bất kỳ khoảng cách nào chỉ mất 0 giây?
Từ quan điểm ánh sáng, là " đúng như vậy ". Nhưng đối với chúng ta và những thứ ngoài rìa (nằm ngoài tham chiếu siêu nhanh đó) là " không đúng". Đây là toàn bộ quan điểm của Thuyết tương đối. Đồng hồ di chuyển càng nhanh, Thời gia càng chậm.
Vận tốc ánh sáng 300.000 km/s

Ví dụ một trường hợp:
Từ góc nhìn của chúng tôi, ánh sáng phải mất 4,36 năm để đi từ Alpha Centauri đến Trái đất. Nếu bạn đang di chuyển ở vận tốc bằng 86% tốc độ ánh sáng, thời gian du hành đó sẽ giảm một nửa vì đồng hồ của bạn chạy ở tốc độ 50%. Bạn đi càng nhanh, càng mất ít thời gian (theo đồng hồ của bạn). Giờ ĐÂY rõ ràng là, nếu ánh sáng chỉ mất 2,18 năm để đi từ Alpha Centauri đến Trái đất, thì ngôi sao đó cách xa trái đất 2,18 năm ánh sáng (trong khung tham chiếu của bạn). trường hợp di chuyển siêu nhanh này đã khiến quãng đường giống như bị co ngắn lại.

Vì vậy, Trường hợp bạn ở tốc độ ngang bằng vận tốc ánh sáng, thì kim đồng hồ dừng lại hoàn toàn. Lúc này sẽ không còn quan trọng là ngôi sao Alpha Centauri sẽ xa bao nhiêu đi nữa. Nếu bạn đi với tốc độ ánh sáng, cuộc hành trình trong tham chiến của bạn là tức thời. bởi vì Độ dài quãng đường  giống như bị co ngắn lại bằng ' 0 '. Toàn bộ quan điểm của lý thuyết tương đối là thời gian là Tỉ đối.Nguyễn thế Anh
www.Uviet.net