Serbia mua hệ thống tên lửa phòng không FK-3 "Made in China"

Chủ đề có liên quan: