Serbia mua hệ thống tên lửa phòng không FK-3 "Made in China"

tháng 8 03, 2020