Các hình thức trừng phạt tàn bạo nhất trong thế giới cổ đại là gì?

Ngày:31/07/2020  

Hình phạt Con bò đực The Brazen Bull

Thiết bị hành hình này được chế tạo bởi một nhà điêu khắc ở Hy Lạp cổ đại. Thiết bị được cung cấp để "Hút người vào" là luật hình phạt tại thời điểm đó.
hình phạt dã man

Con bò đồng này là một công cụ tra tấn, cũng như một phương tiện hành quyết các phạm nhân, có thể tạo ra âm thanh để làm khuây khoả cho đao phủ hành quyết.

Hãy xem, Hình phạt Con bò đực có nghĩa là gì?

Tù nhân bị kết án sẽ bị trói và đưa vào bụng con bò đồng, sau đó ngọn lửa được thắp dưới bụng con bò. Vì vậy, không gian rỗng bên trong, có vật liệu chính là kim loại, sẽ tự động nướng phạm nhân cho đến khi họ chết.

Âm thanh của của nạn nhân

Con bò đồng nhân tạo này cũng phức tạp, bởi vì có một số ống sáo âm thanh trong cổ của con bò đực. Vì vậy, tiếng la hét và rên rỉ của tù nhân đau đớn từ bụng con bò sẽ được chuyển thành một âm thanh độc đáo; một số nguồn thậm chí đề cập đến loại âm thanh này giống của một con bò thật.
hình phạt dã man
Đây là một hình phạt rất tàn nhẫn và vô nhân đạo. Có thể điều này không bao giờ được thực hiện lại bởi bất cứ ai!


www.Uviet.net