Quân đội Ấn Độ sẽ sớm mua tăng cường 2000 tên lửa Akash 1S Đất- Đối-Không

tháng 7 07, 2020