Hoa Kỳ Cam Kết Hỗ Trợ Quân Sự Cho Ấn Độ Khiến Trung Quốc Tháo Lui Khẩn Cấp Khỏi Biên giới Ladakh

Chủ đề có liên quan: , , ,