Hoa Kỳ Cam Kết Hỗ Trợ Quân Sự Cho Ấn Độ Khiến Trung Quốc Tháo Lui Khẩn Cấp Khỏi Biên giới Ladakh

tháng 7 07, 2020