Quân đội Hoa Kỳ quyết định gắn hệ thống Phòng thủ Trophy trên các Tank Abrams

tháng 7 12, 2020