Quân đội Hoa Kỳ quyết định gắn hệ thống Phòng thủ Trophy trên các Tank Abrams

Chủ đề có liên quan: , , ,