Israel tiến hành sản xuất hàng loạt xe bọc thép Eitan mới được trang bị hệ thống phòng thủ Trophy tiên tiến

tháng 2 12, 2020