Nguồn Gốc Búa Thần Mjolnir Liệu Rằng Hercules Có Thể Nhấc Được Cây Búa?

Ngày:22/07/2020  
bua than THOR
Trong truyện tranh, không chỉ có mỗi mình Odin, người đã thêm bùa mê "dành cho những xứng đáng" được sử dụng búa thần Mjolnir. Trên thực tế, bản thân Odin không xứng đáng để sử dụng búa thần này làm vũ khí.

Nguồn Gốc Búa Thần Mjolnir

bão vũ trụ

Mjolnir thực sự là xứ sở của một cơn Bão " Nửa Tình cổ xưa" được gọi là The God Tempest. Đây là cơn bão vũ trụ có kích thước lớn bằng một thiên Hà mà Odin đã chiến đấu với nó trong nhiều ngày, cuối cùng, ông đã nhốt nó bên trong một khối kim loại Uru mê hoặc sau đó Odin ra lệnh cho những người Lùn rèn kim loại Uru thành các món vũ khí. Mục đích của ông là chế tạo vũ khí cho mình, như một chiến lợi phẩm của ông, và thêm nó làm sức mạnh của bản thể vào chính mình.

Búa Mjolnir xung đột với Odin

Tuy nhiên, cơn Bão bên trong Búa Thần đã chiến đấu với Odin, vẫn còn xung đột. Nó đưa ra giả thuyết rằng bởi vì Odin không thể hoà thành một với Bão, hãy trung thành và trao thân cho nó; đó là một phần của nó đã đấu tranh để thống trị chính nó, rằng Bão thầnTempest sẽ không cho phép Odin sử dụng nó (trong cây Búa Mjolnir).

Vì vậy, Odin đã cất nó vào Asgard Armory, nơi nó nằm đó cho đến khi Thor nhặt nó lên.

Hercules Có Thể Nhấc Được Búa Mjolnir hay không?

Đây là lý do vì sao Hercules không thể sử dụng búa, tôi nghĩ vậy. mặc dù chúng ta đều biết rằng, Hercules rất quý phái, anh ấy đủ xứng đáng để trở thành Hoàng gia Argardian. Và sẽ chẳng ai nghi ngờ rằng Hercules không phải là một chiến binh thực sự!

Nhưng Hercules không thể hoà thành một trong Bão Nửa Tình.

Không xứng đáng!

www.Uviet.net