Dự Án Và Tiến Trình Khai Thác Tiền Ảo Pi Network

Ngày:21/07/2020  

Mô tả dự án Pi Network:

Tổng số tiền của Pi sẽ bao gồm 3 phần

  • Doanh thu khai thác 

  • Doanh thu Phân hạch 

  • Phần Thưởng dành cho các nhà phát triển


Doanh thu khai thác sẽ ngày càng ít đi cho đến khi không còn khai thác được nữa. Nếu tổng số người trong mạng không tăng, Pi sẽ được vốn hoá vô thời hạn, nhưng một khi tổng số người đạt tiêu chuẩn định mức, phần thưởng khai thác sẽ bị giảm.

Tiến trình đào Pi sẽ bị bão hoà, và việc thu thập Pi sẽ khó khăn hơn. Thiết kế này làm cho mọi người dùng và hỗ trợ Sự lựa chọn hợp lý của người nắm giữ đồng Pi là liên tục phát triển người dùng mới cho đến khi phần thưởng khai thác trở về 0, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phân cấp bảo mật và quản trị của toàn bộ mạng sau khi mạng chính hoạt động trong tương lai. Phần thưởng dành cho nhà phát triển cũng sẽ được tạo ra bằng cách khai thác, nhưng so với nhiều dự án "đào tiền ảo khác", quy trình khai thác phần thưởng dành cho nhà phát triển của Pi Network được thiết kế để điều chỉnh linh hoạt khi phân hạch của người dùng và nó sẽ tiến theo sự Phát triển và tăng trưởng.
khai thác tiền ảo


www.Uviet.net