Nguồn gốc Beyonder và lí do vì sao thực thể này mạnh hơn nhiều so với The Living Tribunal

Ngày:28/06/2020  
Mặc dù câu trả lời dưới đây là chính xác, tôi nghĩ rằng điều quan trọng là tổng hợp các chi tiết sau đây:

Beyonder ban đầu là người khởi đầu có nguồn tổng của tất cả sức mạnh của một đa vũ trụ riêng biệt gọi là thế giới Beyond-Realm, điều này khiến anh ta mạnh hơn rất nhiều nếu so sánh với một The Living Tribunal vì Beyonder ít nhất sẽ ngang hàng với đấng sáng thế The One Above All, và The Living Tribunal thì kém quyền lực hơn so với đấng sáng thế The One Above All (TOAA).

Marvel Multiverse là một tập hợp các vũ trụ, nhưng bản thân Multiverse (Đa Vũ trụ) không phải là tổng số của tất cả những thứ tồn tại trong truyện tranh Marvel. Không, mỗi Multiverse - được gọi là Vũ trụ để tránh nhầm lẫn, bởi vì Vũ trụ đầu tiên là vũ trụ đơn lẻ gọi là First Firmament - là tuần tự đầu tiên, với tập truyện tranh Marvel hiện tại diễn ra trong 8 Tuần tự khi hình thành đa vũ trụ là 8 thực thể tối thượng " The First, The Second, The Third, The Fourth, The Fifth, The Sixth, The Seventh, The Eighth, " 8 tuần tự đó gọi là Ultimate Ultimates (Các đấng Tối thượng).

Ultimate Ultimates là một nhóm được hình thành bởi tất cả các hóa thân của Đa vũ trụ, họ đã biến mất, thay vào đó, họ cư trú ở Far Shore, một nơi không có gì chết. Vì bị thay thế bởi một lần lặp mới trong chu kỳ đổi mới mà Multiverse (đa vũ trụ) đã trải qua trong suốt quá trình tồn tại của nó, mỗi người trong số họ chờ đợi trong Far Shore cho lời kêu gọi của Eternity để chống lại First Firmament.
Tập hợp các khu vực bên ngoài Đa vũ trụ này thường được gọi là Omniverse.

Thật vậy, Far Shore đó dường như là biên giới của Vô tận của Vô tận hay Vô hạn Vũ trụ. Tuy nhiên, thậm chí đó vẫn chưa phải là ranh giới tận cùng, bởi vì rõ ràng có một thứ khoảng không nào đó nằm ngoài Far Shore, nơi mọi thứ bắt đầu. Nói cách khác, Beyond the Far Shore này chính là Beyond-Realm (thế giới của Các Beyonder), cùng một nơi mà Beyonder và các Beyonders khác đến từ: một nơi nào đó vượt ra ngoài phạm vi của đấng sáng thế The One Above All, nhiều thế giới khác, vũ trụ khác.

Thật vậy, mỗi Beyonder có thể là một loại sinh vật riêng biệt, mỗi loại là tổng số của đa vũ trụ của chúng, tức là mỗi Beyonder là một đấng sáng thế TOAA cho đa vũ trụ nhất định.

www.Uviet.net