Nguồn gốc Beyonder và lí do vì sao thực thể này mạnh hơn nhiều so với The Living Tribunal

tháng 6 28, 2020