Đặc tính cơ bản của " Thời gian " chiều không gian thứ 4

Ngày:13/06/2020  
Thời gian là chiều thứ 4.
thời gian

Thời gian là chiều thứ 4, cũng là chiều duy nhất chỉ có 1 hướng. Nó chỉ có thể di chuyển về phía trước, không thể đi lùi lại.
Theo vật lý lượng tử, thời gian không tồn tại ở mức lượng tử.
Thời gian bị ảnh hưởng bởi trọng lực. Trọng lực uốn cong kết cấu của không thời gian và thời gian trôi chậm hơn nơi trọng lực mạnh nhất (trọng lực càng lớn, thời gian trôi càng chậm).

Tất nhiên, còn rất nhiều cách để du hành thời gian mà chúng ta chưa biết. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn: là nó sẽ không giống như cách du hành được thể hiện trong các bộ phim truyền hình như Back to the Future hay Doctor Who.

Ngoài ra, rất khó có khả năng chúng ta sẽ có thể 'du hành thời gian' do các vấn đề như hạn chế về công nghệ vì chúng ta chưa có khả năng di chuyển gần vận tốc ánh sáng, đây là yếu tố cần thiết để du hành thời gian.


www.Uviet.net