Beyonder kẻ Quyền Năng trên cả The One Above All

Ngày:04/04/2020  
Trước tiên đừng nhầm lẫn, vì Beyonder thực tế không phải là một sinh mà là một Thực thể VŨ TRỤ với Vô hạn quyền năng. Là hiện thân của toàn Vũ Trụ Beyonder. Nếu người ta cho rằng The One Above All là đấng sáng thế đầy quyền năng bật nhất trong muôn vàn Đa vũ trụ, thì ở một đẳng cấp khác, Beyonder là hiện thân của Đa vũ trụ, là tập hợp các yếu tố định luật vật lý của đa Vũ trụ lúc chưa hình thành, nghĩa là ở một đẳng cấp mà không một thực thể hay bất cứ vị thần linh nào khác có thể chạm đến. và Tất nhiên là Trên cả The One Above All thậm chí 2-3 bậc.

 1. Tên: The Beyonder, The One From Beyond, The One Who is All, Frank
 2. Nguồn Gốc: Marvel Comic
 3. Tuổi: Không thể xác định,
 4. Giới tính: Không thể xác định, nhưng thường xuất hiện dưới dạng Đàn Ông
 5. Tiểu Sử: Beyonder là Siêu thực thể đến từ Beyond-Realm, vượt trên toàn bộ sinh vật trong Đa Vũ Trụ Marvel. Hắn như Chúa trước Genesis và là kẻ không thể mang ra so sánh trong Marvel trên cả The One Above All.
 6. Sức Mạnh: Toàn Năng, là hiện thân của Đa Vũ trụ Multiverse
 7. Sức Hủy Diệt: Multi-Megaverse (Vô hạn của vô hạn Đa Vũ Trụ): Beyond-Realm bằng với cơ thể của Beyonder trong Đa Vũ Trụ Marvel. Cơ thể đó có Vô Hạn Chiều Không Gian, cấu trúc như một Đa Vũ Trụ và coi Living Tribunal M-Body như con vi khuẩn. Và tất cả mọi thứ trong Beyond-Realm đều là 1 phần suy nghĩ của Beyonder
 8. Tốc Độ: Không thể đong đếm, Toàn Hiện trong Beyond-Realm
 9. Độ Bền: Multi-Megaverse, chấp hết tất cả các Celestials, và tất cả Siêu anh hùng trong vũ trụ cùng lúc tấn công. Không thể bị giết, hoặc tự làm cho chết rồi hồi sinh và lấy lại toàn bộ sức mạnh.
 10. Lực Đánh: Multi-Megaverse. một phát đánh kết thúc Molecule man
 11. Lực Nâng: TOÀN CÕI VŨ TRỤ Không thể đong đếm
 12. Tầm Đánh: Multi-Megaverse, QUÉT SẠCH ĐA VŨ TRỤ CHỈ BẰNG MỘT SUY NGHĨ
 13. Trí Tuệ: Có thể đạt được Cận Toàn Trí, nhưng thích tự trải nghiệm, cải trang thành sinh vật thông thường, tự hành xác
 14. Điểm Yếu: Khá là ngố và dại gái.
Ảnh: Beyonder một mình cân tất cả các siêu anh hùng từ Đa Vũ trụ đang nổ lực tấn công ông.