Lockheed Martin Trúng Thầu $1,04 Tỷ USD Sản Xuất Hệ Thống Phòng Thủ Patriot Pack 3 Cho Quân Đội Hoa Kỳ

tháng 6 17, 2020