Nóng: 3 Binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng khi đụng độ lính Trung Quốc ở khu vực Biên giới đang tranh chấp

tháng 6 16, 2020