Ngũ Giác Đài chấp thuận bán 84 tên lửa Patriot trị giá 800 triệu Mỹ Kim cho Kuwait

tháng 5 31, 2020_ 31/05/2020  
Chủ đề có liên quan: , , ,