Video đầy cảm xúc của Nữ binh sĩ hoàn thành khóa đào tạo hệ thống Phòng thủ " Iron Dome "

tháng 3 25, 2020