Video đầy cảm xúc của Nữ binh sĩ hoàn thành khóa đào tạo hệ thống Phòng thủ " Iron Dome "

tháng 3 25, 2020_ 25/03/2020  
Chủ đề có liên quan: , , ,