Iron Dome đánh chặn qủa đạn Cối đang bay hướng về phía lãnh thổ Israel

tháng 10 26, 2018_ 26/10/2018  
Chủ đề có liên quan: , ,