TOS-1A Buratino: Vũ khí áp nhiệt rất nguy hiểm trên chiến trường

tháng 3 05, 2020