Quân đội IDF bắt đầu thực thi sứ mệnh ngăn chặn CoronaVirus Vũ Hán

tháng 3 29, 2020