Quân đội Hoa Kỳ trình diễn mô hình vũ khí siêu thanh mới tại hội nghị House Army Caucus Breakfast

tháng 3 01, 2020