Tàu Trung Quốc bắn tia laser quấy rối Vào máy bay Săn Ngầm của Hoa Kỳ

Chủ đề có liên quan: ,