Tàu Trung Quốc bắn tia laser quấy rối Vào máy bay Săn Ngầm của Hoa Kỳ

tháng 2 29, 2020