Mỹ chấp thuận việc bán máy bay tuần tra P-8A Poseidon cho Hàn Quốc

Chủ đề có liên quan: ,