Mỹ chấp thuận việc bán máy bay tuần tra P-8A Poseidon cho Hàn Quốc

tháng 9 15, 2018