Lockheed giành được hợp đồng từ cơ quan DARPA chế tạo phi đạn siêu thanh mới được phóng từ mặt đất

Chủ đề có liên quan: , ,