Lockheed giành được hợp đồng từ cơ quan DARPA chế tạo phi đạn siêu thanh mới được phóng từ mặt đất

tháng 1 17, 2020