Lockheed Martin, BAE Systems đạt được thỏa thuận về hợp đồng LRASM cho thiết bị dò tìm của tên lửa

Ngày:27/07/2021  
Lockheed Martin, BAE Systems đạt được thỏa thuận về hợp đồng LRASM cho thiết bị dò tìm của tên lửa BAE Systems, công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chiến tranh điện tử, ngày 26/7 đã thông báo rằng họ đã nhận được hợp đồng trị giá 117 ...