Danh sách các thực thể mạnh nhất Marvel

Ngày:06/10/2022  
Danh sách các thực thể mạnh nhất Marvel   Danh Sách Sức Mạnh Marvel: Ảnh: The Living tribunal, Beyonder, The One Above All Marvel Tier List Update   1. Beyonder (Sức mạnh quyền năn...

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ném một quả bom hạt nhân 1000 Megaton vào Mặt trời

Ngày:03/03/2021  
Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ném một quả bom hạt nhân 1000 Megaton vào Mặt trời Mặt trời lớn hơn gấp 1.300.000 lần so với Trái Đất, với kích thước siêu khủng như vậy, toàn bộ khối lượng trái đất không đủ lượng vật chất đ...