Sunset Sanato Resort & Villas tiếp tục tuyển dụng các vị trí

Ngày:24/05/2021  
Sunset Sanato Resort & Villas tiếp tục tuyển dụng các vị trí 1. Nhân viên An Ninh _ tuyển 10 2. Nhân viên Cảnh Quan_ tuyển 05 3. Giám sát Buồng Phòng_ tuyển 02 4. Kế toán Chi Phí_ tuyển 01 5. Kế toán T...

Khu nghỉ dưỡng Pullman Phú Quốc xin gửi đến các bạn tin tuyển dụng mới nhất

Ngày:29/07/2020  
Khu nghỉ dưỡng Pullman Phú Quốc xin gửi đến các bạn tin tuyển dụng mới nhất Pullman Phú Quốc Các vị trí tuyển dụng: Nhân viên SPA Nhân viên Cây xanh Nhân viên Buồng phòng (Phòng/Vệ sinh Công Cộng) Nhân viên An ni...