Sunset Sanato Resort & Villas tiếp tục tuyển dụng các vị trí

Ngày:24/05/2021  
Sunset Sanato Resort & Villas tiếp tục tuyển dụng các vị trí 1. Nhân viên An Ninh _ tuyển 10 2. Nhân viên Cảnh Quan_ tuyển 05 3. Giám sát Buồng Phòng_ tuyển 02 4. Kế toán Chi Phí_ tuyển 01 5. Kế toán T...

Cassia Cottage Resort CẦN TUYỂN GẤP

Ngày:02/11/2019  
Cassia Cottage Resort CẦN TUYỂN GẤP Cassia Cottage Resort Tuyển Dụng:  Nhân viên Điện lạnh  Nhân viên Phục vụ (Nam)  Nhân viên Phục vụ PART TIME (Nam)  Nhân viên Vườn (Nam)  Nh...