Cty MicroStrategy tăng lượng nắm giữ Bitcoin lên 190.000 BTC

Ngày:07/02/2024  

Uviet (07/2/2023): Theo CryptoPotato, công ty MicroStrategy đã tăng vị thế Bitcoin của mình trong tháng 1, nâng tổng số nắm giữ loại tiền điện tử hàng đầu này lên 190.000 BTC. Michael Saylor, chủ tịch điều hành của công ty, thông báo rằng công ty đã mua thêm 850 BTC với giá 37,2 triệu USD, với mức giá trung bình là 43.764 USD mỗi đồng. Báo cáo thu nhập quý 4 của công ty tiết lộ rằng tất cả các đồng tiền của họ đều được mua ở mức giá trung bình là 31.224 USD mỗi đồng.


Doanh thu quý 4 của MicroStrategy giảm 6,1% so với quý 4 năm 2022 và lợi nhuận gộp giảm từ 105,8 triệu USD xuống 96,3 triệu USD. Với 190.000 BTC, công ty hiện sở hữu nhiều Bitcoin hơn tất cả chín quỹ ETF Bitcoin mới ra mắt cộng lại, nắm giữ khoảng 181.000 BTC. MicroStrategy cũng sở hữu gần 1% tổng số BTC đang lưu hành. Mặc dù vậy, giá cổ phiếu của MSTR đã giảm 16% kể từ tháng trước, trước khi Bitcoin ETF đi vào hoạt động. Saylor đã tuyên bố rằng anh ấy hiện đang bán cổ phiếu MSTR cá nhân của mình để thu mua thêm nhiều BTC hơn.